Tầm nhìn – Sứ mệnh – Triết lý kinh doanh

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những công ty Dược phẩm cung cấp thuốc có nguồn nguyên liệu thảo dược hàng đầu tại Việt Nam nhằm phục vụ sức khỏe cộng đồng.

SỨ MỆNH

1. Cung cấp giải pháp và sản phẩm dược với chất lượng tin cậy và đồng hành cùng ngành Dược bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2. Phát triển ổn định nhằm đảm bảo mang đến môi trường làm việc an toàn và thu nhập cho người lao động.
3. Sự lựa chọn đầu tiên của Đối tác và Khách hàng

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Đảm bảo:
1. Sản phẩm có chất lượng tin cậy, ổn định
2. Sức khỏe và sự hài lòng của Quý khách hàng
3. Cộng tác và đồng hành cùng Quý đối tác vì lợi ích cả đôi bên
Là nguyên tắc và tâm huyết để SAGOPHA vững bước đến hôm nay.

img
img