Founder – Director

Founder – Director

CO-FOUNDERS
 • Drx PHAM GIA DUC
 • Drx PHAN TUNG CHAU
 • Drx PHAN THI THUONG
 • Drx VU VAN HIEN
 • Drx NGUYEN THANH HUNG
BOARD OF DIRECTORS

DIRECTOR
PHAM ANH DUNG

 • VICE DIRECTOR
  Drx NGUYEN THI HOAN
 • VICE DIRECTOR
  Drx HO VINH HIEN
img
img