THÔNG TIN CHUNG

  • DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch dùng ngoài
  • QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 60 ml
  • ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C
  • HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
  • TIÊU CHUẨN: TCCS

THÀNH PHẦN:

  • Mỗi chai 60 ml có chứa:
  • Nước oxy già đậm đặc 6g

 

 

Thông tin sản phẩm dùng để tham khảo.
Vui lòng xem chi tiết các thông tin về thuốc trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đính kèm sản phẩm

CHỈ ĐỊNH:

Sát trùng vết thương

chiecla

Các thuốc liên quan