THÔNG TIN CHUNG

  • DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch dùng ngoài
  • QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
    Chai 15 ml
  • ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C
  • HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
  • TIÊU CHUẨN: TCCS

THÀNH PHẦN:

  • Mỗi chai 15 ml có chứa:
  • Mercurocrom 0,15 g

Thông tin sản phẩm dùng để tham khảo.
Vui lòng xem chi tiết các thông tin về thuốc trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đính kèm sản phẩm

CHỈ ĐỊNH:

Sát trùng ngoài da

chiecla

Các thuốc liên quan